Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Brno – Dotační program Podpora využití srážkové vody

istockphoto-621925296-170667a
Share Button

Základním účelem vyhlášeného programu je motivovat vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů nacházejících se na území města Brna k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2022 do 31. 10. 2022.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci stávajících rodinných domů, stavebníci nových rodinných domů, nabyvatelé nových rodinných domů, osoby, kterým svědčí právo stavby nového rodinného domu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace jsou poskytovány na jednotlivé již realizované projekty týkající se hospodaření se srážkovou vodou ve variantách podporovaných Ministerstvem životního prostředí ČR, respektive Státním fondem životního prostředí. Jde o varianty:
  • akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady,
  • akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
  • využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Forma a výše podpory:

 • Dotace poskytována z rozpočtu města Brna je vždy ve výši 50 % z částky dotace již poskytnuté žadateli Ministerstvem životního prostředí ČR.

Specifika a omezení:

 • Žadatel, resp. příjemce dotace je povinen zajistit udržitelnost projektu po dobu pěti let od dokončení realizace projektu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>