Přeskočit na obsah

Město Brno — Program V – Aktivity v oblasti národnostních menšin a etnik

Dotace na zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby působící v oblasti podpory a péče národnostních menšin a etnik na území statutárního města Brna, působící v lokalitě minimálně 1 rok. 
    • Spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, evidované církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti, školské právnické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem.
  • Zajištění provozních, osvětových a dalších činností (zejména kulturní a společenské akce, vydávání bulletinů apod.) subjektů působících v oblasti národnostních menšin a etnik ve statutárním městě Brně.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace: není stanovena.
  • Maximální výše dotace: 150 000 Kč.
  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků v programu 2 100 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Dotaci lze využít na způsobilé náklady vztahující se k období 1. 1. 2024 — 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru