Přeskočit na obsah

Město Česká Lípa — Dotační program pro oblast památkové péče na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny a vybraných ulic katastrálního území města Česká Lípa

Dotace na podporu úhrady zvýšených nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím památkově hodnotné nemovitosti na území městské památkové zóny a vybraných ulic v katastrálním území města Česká Lípa.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 08. 03. 2022 do 22. 03. 2022.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem může být fyzická osoba s trvalým pobytem v České Lípě či právnická osoba se sídlem v České Lípě a vlastník nemovitosti v České Lípě.

Typy podporovaných aktivit:

 • Specifické účely jsou: 
  • Oprava, restaurování nebo výroba kopií původních či historických oken, dveří, mříží, výkladců, předsíní, markýz apod.;
  • Oprava, restaurování a doplnění historických fasád (dekorativní štukové výzdoby, restaurování portálů, okenních ozdobných šambrán a ostění apod.); • Oprava historických střešních konstrukcí a přeložení nebo výměna střešních krytin;
  • Restaurátorský a stavebně historický průzkum;
  • Zhotovení řemeslně a výtvarně pojatého vývěsního štítu nebo označení provozovny trvalé hodnoty.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace je 200 000 Kč, minimální výše dotace je 18 000 Kč, za předpokladu minimální celkové investice ve výši 30 000 Kč.
 • Podmínkou pro poskytnutí dotace je finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 40 % poskytované dotace, tj. z celkových uznatelných nákladů na realizovanou akci dle smlouvy o dílo.

Specifika a omezení:

 • Způsobilým žadatelem není příspěvková organizace zřizovaná městem Česká Lípa.
 • Žadatel může podat pouze jednu žádost na jednu nemovitost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru