Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Chomutov – Dotační program Kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj 2022

shutterstock_139584668.jpg
Share Button

Dotace na aktivity, které rozvíjejí kreativitu zapojených osob, lokální patriotismus občanů města a rozšíří obecnou vzdělanost v oboru historie, přispívají k oživení veřejného prostoru a vedou ke zkvalitnění sousedských vztahů a rozšíření možností trávení volného času ve městě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádosti o účelovou dotaci je stanovena od 01. 01. 2022 do 31. 01. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti není podnikání, s výjimkou organizací zřizovaných statutárním městem Chomutovem a organizací zřizovaných Ústeckým krajem.
 • Fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Podpora talentovaných osob se vztahem k městu (autorská a interpretační sféra všech oblastí umění, kultury a kreativity), podpora sounáležitosti obyvatel k městu, podpora aktivních občanů usilujících o rozvoj města, rozvoj dobrovolnictví jako způsob budování komunity a tvorba přívětivějšího prostředí pro život ve městě.
 • Příklady podporovaných činností a projektů:
  • prezentace tvorby místních umělců – výstavy, přehlídky, festivaly; pořádání workshopů, seminářů, kurzů, sympozií apod.; projekty podporující profesní rozvoj místních umělců, aktivity zvyšující uplatnění místních umělců na trhu s uměním; projekty zapojující žáky, studenty a širokou veřejnost do historického výzkumu, přednášky a semináře; pořádání akcí vztahujících se k historickým událostem v Chomutově a okolí; publikační činnost; pouliční slavnosti, akce pro děti, sousedské slavnosti, společný úklid lokality, pouliční divadla, koncerty; umění na ulici; aktivity typu „komunitní zahrada“, „zažít město jinak“ apod.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu 2 350 000 Kč.
 • Maximální výše dotace činí 90 000 Kč.
 • Míra podpory je maximálně 80% uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v programu oprávněn podat maximálně tři žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>