Přeskočit na obsah

Město Hlučín — Program pro hodnocení a poskytování dotací 2022

Dotace na podporu fyzických nebo právnických osob působících v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 1. 2022 do 17. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzické nebo právnické osoby působící v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy a sportu, v oblasti sociálních služeb, podpory rodin a seniorů, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora fyzických nebo právnických osob působících v oblasti výchovy mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí. Důvodem podpory těchto výše stanovených jednotlivých účelů je dlouhodobá snaha a úsilí města Hlučína co nejlépe, nejefektivněji a adresně podpořit rozvoj aktivit těchto subjektů, věnujících se jednotlivým oblastem rozvoje výchovy mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Forma a výše podpory:

 • Celkový objem peněžních prostředků činí 6 500 000 Kč.
 • Pro rok 2022 je stanovena maximální výše dotace v jednotlivém případě pro oblasti: 
  • oblast sportovní: 4 050 000 Kč,
  • oblast sociální: 2 050 000 Kč,
  • oblast kulturní: 200 000 Kč,
  • oblast ke zlepšení života a životního prostředí ve městě Hlučíně: 200 000 Kč.
 • O poskytování dotací do 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí rozhoduje Rada města Hlučína.
 • O poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí rozhoduje Zastupitelstvo města Hlučína.

Specifika a omezení:

 • O dotaci nemohou žádat příspěvkové organizace města Hlučína.
 • Žadatelé o dotaci v oblasti sportovní musí mít sídlo ve městě Hlučíně.
 • Pokud není stanoveno jinak, musí příjemce použít poskytnutou dotaci nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru