Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Hlučín – Program pro hodnocení a poskytování dotací ve formě grantů z rozpočtu města Hlučína pro rok 2022

runner-888016__340
Share Button

Dotace na podporu kulturních a sportovních akcí ve městě Hlučíně.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 12. 2021 do 15. 1. 2022.

Příjemci podpory:

 • O grant mohou žádat spolky, obecně prospěšné společnosti, jiné právnické a fyzické osoby, vykonávající činnost na území města Hlučína, případně realizující projekt na území města Hlučína.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účel, na který mohou být granty poskytnuty:
 • granty jsou poskytovány zejména na realizaci projektů z oblasti kulturní a sportovní, které:
  • a) jsou pořádány na území města Hlučína pro širokou veřejnost,
  • b) zahrnují aktivity, které významně reprezentují město Hlučín,
  • c) zahrnují aktivity, na kterých má město zájem.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu poskytovatele na podporu grantů na rok 2022 bude činit 350 000 Kč.
 • Maximální výše grantu na jeden projekt činí 30 000 Kč.
 • Minimální výše grantu není stanovena.
 • Minimální spoluúčast žadatele na skutečných celkových nákladů nákladech projektu činí 20 %, maximální spoluúčast poskytovatele na uznatelných nákladech projektu činí 80 %.

Specifika a omezení:

 • O grant nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované městem Hlučín.
 • Grant nelze poskytnout na aktivity politických stran a hnutí.
 • Příjemce je povinen prokazatelným a vhodným způsobem prezentovat město Hlučín v souladu s Manuálem jednotného vizuálního stylu města Hlučína, který je ke stažení na webových stránkách města Hlučína.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>