Přeskočit na obsah

Město Jirkov — Program č. 3/2022 – Podpora výjimečně talentovaným osobám města Jirkova do 18 let

Dotace na podporu talentovaných dětí a mládeže, kvůli jejich dalšímu rozvoji v daném oboru.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 4. 2022 do 26. 4. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žádost o dotaci může podat zákonný zástupce talentovaného dítěte či dospívajícího nebo jiná osoba starší 18-ti let, (trenér, cvičitel, ředitel školy apod.), kteří mohou doložit:
  • a) že příjemce dotace – talentovaná osoba má trvalý pobyt na území města Jirkova a v roce, kdy jí bude poskytnuta dotace, nedosáhne věku 18-ti let,
  • b) že příjemce dotace – talentovaná osoba dosáhla jako člen kolektivu nebo jako jednotlivec mimořádného výsledku v některé z oblastí (sport, umění, hudba a vzdělávání) na krajské, národní nebo mezinárodní úrovni nebo se na některou z těchto úrovní kvalifikovala a svůj talent cílevědomě rozvíjí.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cíl podpory programu: zlepšení podmínek pro talentované děti a mládež, které podpoří jejich další rozvoj v daném oboru.
  • Účel využití finančních prostředků programu:
  • finanční prostředky programu lze využít na nákup cvičebních pomůcek, kostýmů, dresů, sportovního, malířského a hudebního vybavení, na úhradu soustředění, kurzů, školného, ubytování při soutěžích, startovného apod.

Forma a výše podpory:

  • Množství prostředků vyhrazených na daný program: 40 000 Kč.
  • Maximální výše v jednotlivém případě: 5 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • O žádostech bude rozhodnuto nejpozději do 30. 6. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru