Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Karlovy Vary – Dotace na rozvoj lázeňství a cestovního ruchu

shutterstock_157339835.jpg
Share Button

Cílem neinvestiční dotace je podpora rozvoje lázeňství a cestovního ruchu ve městě Karlovy Vary formou výzkumné, propagační a informační činnosti.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat  do 31. 10. 2021 včetně.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou fyzické a právnické osoby a občanská sdružení registrovaná MV ČR.

Typy podporovaných projektů:

 •  Projekty, které přispějí k rozvoji lázeňství:
  • Studie, výzkumné práce: odborné projekty propagující lázeňství v ČR a v Karlových Varech a odborné projekty zaměřené na význam lázeňské léčby.
  • Kongresy, semináře, ostatní aktivity s tematikou lázeňství a cestovního ruchu.
 • Činnosti v oblasti:
  • Propagace Města Karlovy Vary jako ideální turistické destinace v České republice a v zahraničí.
  • Informační podpory občanů a návštěvníků města Karlovy Vary.
  • Aktivit, které přispějí k vyšší odbornosti a informovanosti pracovníků v karlovarském cestovním ruchu.
 • Projekty, které významným způsobem:
  • přispějí k informovanosti o jedinečnosti a praktických výsledcích karlovarských léčebných procedur;
  • přispějí k vyšší odbornosti pracovníků v karlovarském lázeňství a cestovním ruchu;
  • přispějí ke zkvalitnění lázeňského prostředí a zpříjemnění pobytu lázeňských hostů;
  • přispějí k propagaci Karlových Varů jako perly světového lázeňství s bezkonkurenční mnohasetletou tradicí;
  • přispějí k propagaci jedinečné architektury města Karlovy Vary;
  • přispějí k propagaci Karlových Varů jako tradiční kongresové a incentivní destinace.

Forma a výše podpory:

 • Dotace  budou poskytovány na základě posouzení jednotlivých projektů a činností žadatelů o dotace a na základě maximálního objemu finančních prostředků příslušného odboru Magistrátu města Karlovy Vary stanoveného rozpočtem Statutárního města Karlovy Vary pro danou oblast dotace.

Specifika a omezení:

 • Žadatel musí mít bydliště, sídlo v Karlových Varech nebo jeho akce velice podpoří rozvoj a propagaci města Karlovy Vary.
 • Žádost bude přijata a posuzována jen do vyčerpání částky schválené Zastupitelstvem města Karlovy Vary v rozpočtu města aktuálního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>