Přeskočit na obsah

Město Karviná — Dotační program: Voucher pro začínající podnikatele v Karviné III

Dotace na vznik nových či podpora již existujících začínajících podnikatelů či podniků na území statutárního města Karviné, jako součást systému podpory rozvoje malého a středního podnikání v souladu se strategickým opatřením 1.1 Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podání žádostí je od 01. 08. 2023 do 08. 09. 2023 včetně.

Příjemci podpory:

 • Právnická osoba či podnikající fyzická osoba (podnikatelská činnost dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů):
  • a) která má sídlo nebo provozovnu na území města Karviné,
  • b) která je dle doporučení Evropské komise ze dne 6. května 2013 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36–41) malým či středním podnikem,
  • c) která, je-li právnickou osobou, k datu podání žádosti o dotaci neexistuje déle než 2 roky,
  • d) u níž, je-li fyzickou osobou, trvá živnostenské oprávnění, v souvislosti s nímž má realizovat projekt, nejdéle 2 roky (k přerušení provozování živnosti se nepřihlíží).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem tohoto dotačního programu je vznik nových či podpora již existujících začínajících podnikatelů či podniků na území statutárního města Karviné, jako součást systému podpory rozvoje malého a středního podnikání v souladu se strategickým opatřením 1.1 Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace na projekt je stanovena částkou 45 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Poskytovatel rozhodne o poskytnutí dotace příjemcům za stanovených podmínek a o neposkytnutí dotace neúspěšným žadatelům v souladu s řádnými termíny konání zasedání orgánů města, nejpozději do 30. 11. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru