Přeskočit na obsah

Město Kosmonosy — Dotační program podpora sportu

Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících pravidelnou sportovní činnost mládežnických oddílů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. března 2022 do 25. března 2022.

Příjemci podpory:

 • Subjekty s trvalým bydlištěm, resp. s místem podnikání/sídlem v Kosmonosech a Horních Stakorech, které vyvíjejí činnosti v oblasti sportu, reprezentují město Kosmonosy nebo obec Horní Stakory a jejich činnost má v oblasti sportu pro město Kosmonosy nebo obec Horní Stakory přínos.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících pravidelnou sportovní činnost mládežnických oddílů,   a to především: 
  • a) Účast v oficiálních registrovaných soutěžích ve sportovním odvětví okresní, krajské, republikové a mezinárodní úrovně, 
  • b) Organizace sportovních akcí – turnajů, závodů apod., na území města Kosmonosy nebo obce Horní Stakory – žadatel musí být hlavním realizátorem (nevztahuje se na oficiální soutěže viz. bod a),
  • c) doprava a zajištění účasti na oficiálních registrovaných soutěžích a jiných  soutěžních utkáních, turnajích nebo závodech (mládežnických) mimo území města Kosmonosy nebo obce Horní Stakory, 
  • d) úhrada nákladů na zajištění soustředění mládežnických sportovních oddílů,
  • e) odměny trenérům mládežnických oddílů,
  • f) úhrada nájmů za využití sportovních zařízení mimo území města Kosmonosy nebo obce Horní Stakory, a to v případě, že město nemá potřebné sportovní zařízení, nebo nemá dostačující kapacitu vlastních sportovních zařízení, příp. jejich nájem je nezbytný k zabezpečení a organizaci sportovní akce,
  • g) zabezpečení provozu sportovních zařízení na území města Kosmonosy, zejména na jejich opravy, údržbu a revize (toto se týká pouze sportovních zařízení, která jsou  v majetku žádajících subjektů).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný  celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města na dotační program v roce 2022 bude stanoven v rámci rozpočtu města Kosmonosy částkou 900 000 Kč.
 • Podpora bude poskytnuta ve výši maximálně 2 700 Kč  na registrovaného člena do 18 let. Jednotlivá dotace může dosáhnout výše maximálně 70 % celkových nákladů na projekt.

Specifika a omezení:

 • Rada města Kosmonosy – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných   jedním subjektem v jednom kalendářním roce nepřevýší  částku 50 tis. Kč, v termínu do 31. 5. 2022.
 • Zastupitelstvo města Kosmonosy – v případě, že součet všech žádostí o podporu a dotaci podaných jedním subjektem v jednom kalendářním roce převýší  částku 50 tis. Kč, v termínu do 30. 6. 2022.
 • Žadatelem o dotaci nemohou být příspěvkové organizace zřízené městem a organizační složky města.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru