Přeskočit na obsah

Město Liberec — Fond kultury a cestovního ruchu

Dotace na podporu kulturních projektů na celém území města na zajištění realizace a na tvorbu a zajištění propagace jednorázových představení, festivalů, slavností, koncertů, pohádek, tematických večerů, výstav či expozic, jednorázových výtvarných počinů, živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů a akcí.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 3. 2022, 8:00 hodin do 24. 3. 2022, 16:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci z programu může být, nestanoví-li programy jinak, fyzická či právnická osoba s výjimkou akciové společnosti s akciemi na doručitele a příspěvkové organizace, zřizované statutárním městem Liberec.

Typy podporovaných aktivit:

 • Kulturní projekty na území města Liberec: 
  • Podpora kulturních projektů na celém území města na zajištění realizace a na tvorbu a zajištění propagace jednorázových představení, festivalů, slavností, koncertů, pohádek, tematických večerů, výstav či expozic, jednorázových výtvarných počinů, živých veřejných vystoupení, živých veřejných projektů a akcí. Podpora oprav drobných objektů historického dědictví.
 • Liberec jako turistická destinace: 
  • Podpora rozšíření turistické nabídky v cestovním ruchu na území města Liberec (zavedení či realizace produktů zážitkové, incentivní, horské, kongresové, kulinářské turistiky, cykloturistiky, ekoturistiky, turistiky pro handicapované klienty aj.), na marketingovou podporu a propagaci destinace a značky Liberec.
 • Publikace, tiskoviny a další média: 
  • Podpora tisků nekomerčních publikací neškolského typu, vztahujících se k městu Liberec a na služby související s jejich realizací (korektury, tisk, grafika, foto aj.). Podpora foto, audio a video záznamů, produktů nových médií, vztahujících se k městu Liberec, nebo autorů, kteří mají trvalé bydliště v Liberci, a na služby související s jejich realizací.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace z celkových uznatelných nákladů  činí 5 000 Kč.
 • Maximální výše dotace z celkových uznatelných nákladů  činí 49 000 Kč.
 • Maximální výše dotace SML z celkových uznatelných výdajů projektu 80%.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může v rámci vyhlášeného programu předložit maximálně 2 žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru