Přeskočit na obsah

Město Louny — Program pro přidělování dotací na činnost kulturních organizací

Dotace na podporu rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti kultury ve městě Louny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena: 
  • od 01. 02. 2024 do 29. 02. 2024 (I. kolo),
  • od 01. 06. 2024 do 30. 06. 2024 (II. kolo).

Příjemci podpory:

 • O dotaci na činnost nebo na projekt z oblasti kultury mohou žádat fyzické a právnické osoby, které zároveň: 
  • a) mají bydliště, sídlo nebo místo podnikání na území města Loun,
  • b) jejichž činnost je provozována na území města Loun,
  • c) jejichž činnost je vykonávána ve prospěch města Loun,
  • d) jsou přímo odpovědni za přímou přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako zprostředkovatel.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora rozvoje činností nekomerčního, neziskového a obecně prospěšného charakteru v oblasti kultury ve městě Louny.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace činí 1 350 000 Kč, (I. kolo) 500 000 Kč (II. kolo).
 • Maximální výše dotace činí 100 000 Kč v kalendářním roce.

Specifika a omezení:

 • Finanční prostředky Kulturního fondu města Loun lze použít:
 • a) jako dotaci na podporu činnosti,
 • b) jako dotaci na podporu konkrétního jednorázového projektu (akce). Vhodným zaměřením jsou např. hudební, taneční, filmové, literární festivaly, přehlídky a koncerty, výstavy výtvarných prací, divadelní projekty, sochařská sympozia a plenéry, publikační činnost apod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru