Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

Město Mělník – Dotace na kulturní a volnočasové aktivity

concert-971027__340
Share Button

Dotace na podporu kulturního a společenského života v Mělníku vycházející ze strategického dokumentu s názvem Program podpory kultury a umění ve městě Mělník se zaměřením na rozvoj občanské sounáležitosti a turistického ruchu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 29. února 2020.

Příjemci podpory:

 • Právnická nebo fyzická osoba vykonávající činnost v oblasti kultury, působící na území města Mělník – zejména spolky, nadace, obecně prospěšné společnosti, ústavy, zájmová sdružení právnických osob, církve a náboženské společnosti a další organizace, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání. Právnické osoby předkládají projekty prostřednictvím svého statutárního zástupce.

Typy podporovaných aktivit:

 • Mimořádné aktivity v oblasti kultury a umění.
 • Zájmová činnost a práce s mládeží.
 • Aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu.
 • Aktivity navazující na tradice města.
 • Odkaz významných osobností města.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Mělník pro rok 2020 na dotace v oblasti kultury činí 2 000 000 Kč.
 • Jednotlivé žádosti budou posuzovány Kulturní komisí, která je dále doporučí (či nedoporučí) ke schválení Radě města, která rozhoduje o poskytnutí dotací do 50 000 Kč, případně Zastupitelstvu města Mělník.

Specifika a omezení:

 • Hlavními kritérii pro hodnocení žádostí bude podaný projekt a jeho přínos pro občany města Mělník.
 • Dotace je poskytnuta účelově a lze ji použít pouze na úhradu uznatelných nákladů souvisejících s činností v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>