Přeskočit na obsah

Město Olomouc – Celoroční dotace v oblasti kultury

Dotace na podporu kulturního a společenského života ve městě, zachování, rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní nabídky ve městě Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají od 4. 1. 2021 do 29. 1. 2021 nebo do vyčerpání určené částky.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba a fyzická osoba (podnikající i nepodnikající) působící v oblasti kultury.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora kulturních aktivit v oblasti hudby, divadla, filmu, výtvarného umění, kulturních a kreativních průmyslů a dalších, které nemají charakter celoroční činnosti. Přispívá k udržení a rozvoji kulturních tradic, má kulturně vzdělávací aspekt.
  • Podpora kulturního a společenského života ve městě, zachování, rozvoj a udržitelnost rozmanité kulturní nabídky ve městě Olomouci, oživování veřejného prostoru pro obyvatele i návštěvníky města, podpora kulturní diverzity a budování kulturní identity ve spojení s městem, obohacování kulturního dění v Olomouci za účelem prohlubování vztahu občanů k místu, kde žijí, zvyšování dostupnosti kulturních akcí pro širokou veřejnost, přiznání velkého lokálního významu kulturní akce.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu činí 1 200 000 Kč.
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 300 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele je 20 % z celkových uznatelných.

Specifika a omezení:

  • Žádosti budou hodnoceny a následně předkládány Radě města Olomouce ke schválení čtyřikrát ročně, do vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na tuto programovou dotaci.
  • Jedná se o podporu akcí v kulturních zařízeních a areálech nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, v přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021, přispívajících k rozšíření a obohacení kulturního a společenského života ve městě.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru