Přeskočit na obsah

Město Olomouc – Dotace v oblasti cestovního ruchu

Dotace na podporu produktů a nabídky cestovního ruchu či organizaci akcí, které svým charakterem splňují rozšíření nabídky v této oblasti v Olomouci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají v termínu od 10. 11. 2023 do 16. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem je přispět kulturním organizacím na částečnou úhradu provozních výdajů, souvisejících se zabezpečením jejich činnosti v oblasti kultury na území města Olomouce. Programová podpora je určena zejména na náklady spojené s uměleckou činností a organizací kulturních aktivit, provozní výdaje, odměny a honoráře účinkujícím, nájemné, energie a propagační činnost.
 • Účelem programu je také podpora festivalů profesionálního umění v oblastech hudby, divadla, tance a pohybového umění, výtvarného
  umění a literatury nebo multidisciplinárních festivalů realizovaných na území města Olomouc, které mají velký význam pro daný umělecký obor (nebo i více oborů), podporují vnímání Olomouce jako významné kulturní destinace a rovný přístup občanů ke kulturnímu bohatství a podporují cestovní ruch. Jedná se o podporu akcí probíhajících v kulturních zařízeních nebo ve venkovních prostorách městské památkové rezervace, přilehlých parcích nebo v jednotlivých městských částech.
 • Jedná se o dotaci neinvestičního charakteru.
 • Poskytnutá víceletá dotace bude rovnoměrně rozdělena do tří ročních částí o stejné rozpočtové skladbě, které budou samostatně
  vyúčtovány.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaná částka alokovaná v rozpočtu SMOl ročně/celkově: 6 500 000 Kč / 19 500 000 Kč.
 • Maximální výše dotace může činit maximálně 200 000 Kč / 600 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě ročně/celkově: 2 000 000 Kč / 6 000 000 Kč.
 • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 30 % z uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru