Přeskočit na obsah

Město Olomouc – Dotace v oblasti cestovního ruchu

Dotace na podporu produktů a nabídky cestovního ruchu či organizaci akcí, které svým charakterem splňují rozšíření nabídky v této oblasti v Olomouci.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 6. 1. 2022 do 27. 10. 2022 nebo do vyčerpání finanční částky.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem o dotaci mohou být právnické a fyzické osoby.

Typy podporovaných projektů:

  • Důvodem této dotace je podpora a rozšíření služeb, produktů a aktivit v oblasti cestovního ruchu na území města Olomouce nebo jinak propojených se statutárním městem Olomouc, které rozšíří a obohatí nabídku v oblasti cestovního ruchu v Olomouci, přispějí k jeho vyšší návštěvnosti a poslouží k výrazné propagaci města.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný objem disponibilních finančních prostředků pro tento program v rozpočtu je 700 000 Kč. 
  • Maximální výše dotace může činit maximálně 200 000 Kč.
  • Minimální spoluúčast žadatele musí činit 20 % z uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Žadatel nesmí mít ke dni podání žádosti neuhrazeny splatné závazky ke statutárnímu městu Olomouc, jeho příspěvkovým organizacím a jím zřízeným obchodním společnostem. Za nevyrovnaný závazek se považuje také nedostatečné či ve stanoveném termínu neprovedené finanční vypořádání za předchozí období.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru