Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Sociální služby

Dotace na zajištění sociálních služeb obyvatelům města Olomouce na jeho území, zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence sociální izolace.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 6. 12. 2023 do 5. 1. 2024 (včetně).

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která na území města Olomouce poskytuje sociální službu, a která je zařazena do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Financování sociálních služeb poskytovaných v rozsahu stanoveném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Podpora vybraných sociálních služeb ve městě Olomouci vychází z potřeby zachování stávající sítě sociálních služeb, potažmo z nutnosti jejího rozvoje. Síť sociálních služeb a její rozvoj jsou identifikovány v aktuálním Akčním plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje, který je součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021 – 2023.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná alokovaná částka v rozpočtu SMOl činí 21 000 000 Kč.
  • Výši dotace schvaluje orgán Rada města Olomouce (u žádostí do 50 000 Kč), Zastupitelstvo města Olomouce (u žádostí nad 50 000 Kč).

Specifika a omezení:

  • Žádost lze podat pouze na jednu registrovanou sociální službu, tj. nelze podat jednu žádost na více sociálních služeb ani více žádostí na jednu sociální službu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru