Přeskočit na obsah

Město Olomouc — Sociální služby

Dotace na zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence prohlubování sociální izolace mohou získat právnické a fyzické osoby, které realizují veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Příjem žádostí:

  • Žádosti se podávají v termínu od 8. 12. 2021 do 7. 1. 2022.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem může být fyzická nebo právnická osoba, která na území města Olomouce poskytuje sociální službu, a která je zařazena do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje.

Typy podporovaných projektů:

  • Podpora sociálních služeb ve městě Olomouci, které  vychází z potřeby zachování stávající sítě sociálních služeb, potažmo z nutnosti jejího rozvoje.
  • Zajištění sociálních služeb obyvatelům města Olomouce na jeho území a zlepšení situace znevýhodněných skupin obyvatelstva (zdravotně, sociálně, věkově, apod.) a prevence sociální izolace.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaná alokovaná částka v rozpočtu SMOl činí 16 00 000 Kč.
  • Výši dotace schvaluje orgán Rada města Olomouce (u žádostí do 50 000 Kč), Zastupitelstvo města Olomouce (u žádostí nad 50 000 Kč).

Specifika a omezení:

  • Žadatelem nemůže být příspěvková organizace zřizovaná samosprávným územním celkem.
  • Žádost lze podat pouze na jednu registrovanou sociální službu, tj. nelze podat jednu žádost na více sociálních služeb ani více žádostí na jednu sociální službu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru