Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Dotace v oblast zdravotnictví

Dotace na projekty zaměřené na zdravotnickou osvětu a prevenci nemocí včetně realizace odborných zdravotnických činností, jež nelze financovat z jiných zdrojů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 10. 2021.

Příjemce podpory:

  • Právnické i fyzické osoby, splňující ustanovení uvedené v těchto Podmínkách, s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

Typy podporovaných projektů:

  • A) Zdraví – projekty zaměřené na zdravotnickou osvětu a prevenci nemocí včetně realizace odborných zdravotnických činností, jež nelze financovat z jiných zdrojů;
  • B) Hospicové hnutí – projekty k podpoře hospicových služeb ve městě Ostrava;
  • C) Ozdravné pobyty a příměstské tábory pro osoby se zdravotním handicapem.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace poskytnuté na zajištění jednoho projektu činí 0,5 mil. Kč. Částka může být použita na částečnou nebo plnou úhradu projektu. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí dotace nad maximální limit stanovený těmito Podmínkami.

Specifika a omezení:

  • Peněžní prostředky jsou poskytovány pouze na realizaci projektu v kalendářním roce 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru