Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Dotace v oblasti podpory osob s handicapem

Dotace na na vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí včetně podpory účelných aktivit pro osoby s handicapem.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 10. 2021.

Příjemce podpory:

 • Právnické i fyzické osoby splňující ustanovení uvedené v těchto Podmínkách, s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.
 • Své projekty mohou přihlásit subjekty, které prokazatelně vykonávají činnost ve prospěch občanů se zdravotním postižením nejméně jeden rok (činnost lze prokázat např. výroční zprávou, referencemi odborníků, vyjádřením představitele státní správy či samosprávy).

Typy podporovaných projektů:

 • A) Celoroční činnost organizací podporujících osoby s handicapem
 • B) Informační kampaně (zejména edukační, destigmatizační) a poradenství (mimo registrované sociální služby)
 • C) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením (chráněná pracoviště a chráněná pracovní místa). 
  • Vymezení okruhu žadatelů: 
   • zapsané spolky a další subjekty dle právní úpravy (občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích),
   • církevní právnické osoby,
   • obecně prospěšné společnosti.
 • D) Jednorázové aktivity pro osoby s handicapem (společenské, kulturní, sportovní aj.)

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše dotace poskytnuté na zajištění jednoho projektu činí 3 mil. Kč. Částka může být použita na částečnou nebo plnou úhradu projektu. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí dotace nad maximální limit stanovený těmito Podmínkami.

Specifika a omezení:

 • Předložené žádosti posuzuje příslušná komise nebo pracovní skupina Rady města Ostravy.
 • Peněžní prostředky jsou poskytovány pouze na realizaci projektu v kalendářním roce 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru