Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Dotace v oblasti rodinné politiky

Dotace na systematickou celoroční činnost subjektů, které se věnují vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin, usilují o odstranění překážek, kterým jsou rodiny vystaveny, všestranně je podporují či vyvíjejí jinou činnost v oblasti prorodinných aktivit.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické i fyzické osoby, splňující ustanovení uvedené v těchto Podmínkách, s výjimkou škol, školských zařízení, městských obvodů, příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a městských obvodů, jiných organizací zřízených nebo založených statutárním městem Ostrava a městskými obvody a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

Typy podporovaných projektů:

  • A) Systematická celoroční činnost subjektů, které se věnují vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin, usilují o odstranění překážek, kterým jsou rodiny vystaveny, všestranně je podporují či vyvíjejí jinou činnost v oblasti prorodinných aktivit.
  • B) Jednorázové akce konané na území statutárního města Ostrava, jejichž náplní je aktivizace rodin.
  • C) Podpora mezigeneračního soužití, formou jednorázových akcí nebo systematické celoroční činnosti.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 200 tis. Kč.

Specifika a omezení:

  • Peněžní prostředky jsou poskytovány pouze na realizaci projektů v kalendářním roce 2022.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru