Přeskočit na obsah

Město Ostrava — Dotace v oblasti sociální péče

Dotace na podporu přímé dobrovolnické práce ve prospěch seniorů, zdravotně postižených, osamělých, nemocných nebo sociálně znevýhodněných osob vč. dětí (uživatelé sociálních služeb, zdravotnických zařízení a osoby v domácnostech na území města Ostravy) a na aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 10. 2021.

Příjemci podpory:

  • Právnické i fyzické osoby, splňující ustanovení uvedené v těchto Podmínkách, s výjimkou příspěvkových organizací statutárního města Ostravy, městských obvodů a jimi zřízených příspěvkových organizací a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů.

Typy podporovaných projektů:

  • A) Sociální služby (poskytované v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb., v platném znění; podmínkou pro žadatele v tomto tématu podpory je podaná žádost o poskytnutí dotace z kapitoly 313 — MPSV státního rozpočtu)
  • B) Související aktivity 
    • Podpora přímé dobrovolnické práce ve prospěch seniorů, zdravotně postižených, osamělých, nemocných nebo sociálně znevýhodněných osob vč. dětí (uživatelé sociálních služeb, zdravotnických zařízení a osoby v domácnostech na území města Ostravy) — Aktivizační činnosti pro rodiny s dětmi (zejména rodiny s dětmi v agendě SPOD) a pro osoby ohrožené sociálním vyloučením

Specifika a omezení:

  • Maximální výše dotace poskytnuté na zajištění jedné registrované sociální služby či související aktivity je 3 mil. Kč/rok. Částka může být použita na částečnou úhradu projektu.
  • Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo rozhodnout o poskytnutí dotace nad maximální limit stanovený těmito Podmínkami.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru