Přeskočit na obsah

Město Ostrava – Dotace v oblasti volný čas na rok 2022

Dotace na celoroční zájmové a volnočasové činnosti (ne sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní) subjektů neziskového charakteru, které slouží k přímému zapojení dětí a mládeže do 26 let do pravidelné a smysluplné činnosti v jejich volném čase nebo systematické celoroční zájmové a volnočasové činnosti (ne sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní) subjektů, jejichž cílem je vytvoření zázemí pro zájmové a volnočasové aktivity neorganizovaných dětí a mládeže do 26 let.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 27. 10. 2021.

Příjemce podpory:

  • Právnické osoby a fyzické osoby (mimo fyzické osoby nepodnikající), s výjimkou škol, městských obvodů, příspěvkových organizací statutárního města Ostravy a městských obvodů, jiných organizací zřízených nebo založených statutárním městem Ostrava a městskými obvody a příspěvkových organizací jiných obcí a krajů. Žadatelé musí provozovat zájmové volnočasové aktivity na území města Ostravy, jejich hlavní náplní činnosti nemohou být sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní aktivity a musí splňovat ustanovení uvedená v těchto Podmínkách.

Typy podporovaných projektů:

  • 1. Systematické celoroční zájmové a volnočasové činnosti (ne sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní) subjektů neziskového charakteru, které slouží k přímému zapojení dětí a mládeže do 26 let do pravidelné a smysluplné činnosti v jejich volném čase nebo systematické celoroční zájmové a volnočasové činnosti (ne sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní) subjektů, jejichž cílem je vytvoření zázemí pro zájmové a volnočasové aktivity neorganizovaných dětí a mládeže do 26 let.
  • 2. Celoroční činnost subjektů zabývajících se aktivitami pro vyplnění volného času seniorů.
  • 3. Významné jednorázové zájmové a volnočasové akce (nikoliv sportovní, tělovýchovné a profesionální kulturní), pro děti a mládež do 26 let nebo seniory, konané na území statutárního města Ostrava nebo reprezentující město Ostravu na akcích v ČR i v zahraničí.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace poskytnuté na jeden projekt je 300 tis. Kč. Částka může být použita na částečnou nebo plnou úhradu projektu.

Specifika a omezení:

  • Do výběrového řízení mohou své projekty přihlásit subjekty, které prokazatelně vykonávají zájmovou činnost ve prospěch dětí a mládeže nebo seniorů města Ostravy nejméně jeden rok nebo jsou pokračovateli již dříve realizovaných osvědčených projektů.
  • Peněžní prostředky jsou poskytovány pouze na realizaci projektů v kalendářním roce 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj:

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru