Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Ostrava – Dotační program na podporu realizace splaškových kanalizačních přípojek napojených na nově vybudovanou oddílnou kanalizaci v rámci rušení volných výustí na roky 2022 – 2025

istockphoto-1314558508-170667a
Share Button

Dotace je poskytována na vybudování splaškové kanalizační přípojky napojené na oddílnou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 04. 2022 do 31. 12. 2025.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem o podporu dle tohoto Programu jsou pouze fyzické osoby, které:
  • jsou vlastníkem nebo spoluvlastníky nemovitosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace dle tohoto Programu je poskytována za účelem vybudování splaškových kanalizačních přípojek a připojení nemovitostí splaškovou kanalizační přípojkou na novou oddílnou kanalizaci vybudovanou v rámci rušení volných výustí na území městských obvodů Slezská Ostrava, Radvanice a Bartovice a Michálkovice a v rámci staveb „Rekonstrukce kanalizace v ul. Jahodová“, „Kanalizace Hrušov“ a „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“ (stavba společnosti DIAMO, státní podnik).
 • Dotace je poskytována na vybudování splaškové kanalizační přípojky napojené na oddílnou kanalizaci ve vlastnictví statutárního města Ostravy.

Forma a výše podpory:

 • Celková předpokládaná alokace finančních prostředků pro Program činí 21 347 000 Kč.
 • Maximální výše dotace poskytnutá poskytovatelem příjemci na realizaci splaškové kanalizační přípojky na základě veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v každém jednotlivém případě bude stanovena dle situačního výkresu zpracovaného autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, pozemní stavby, technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb nebo městské inženýrství, který bude součástí podané žádosti o dotaci, a bude činit:
  • a) částku představující součin částky 3 000 Kč a každého i započatého běžného metru splaškové kanalizační přípojky dle situačního výkresu, který bude součástí podané žádosti o dotaci,
  • b) částku představující součet součinu částky 3 000 Kč a každého i započatého běžného metru splaškové kanalizační přípojky dle situačního výkresu, který bude součástí podané žádosti o dotaci, a částky 25 000 Kč v případě, že příjemce musí vybudovat tlakovou splaškovou kanalizační přípojku.
 • Konečná výše dotace poskytnutá poskytovatelem příjemci na realizaci splaškové kanalizační přípojky v každém jednotlivém případě pak bude následně stanovena s ohledem na skutečnou délku splaškové kanalizační přípojky dle geodetického zaměření skutečného stavu zpracovaného oprávněným geodetem po realizaci projektu, a bude činit:
  • a) částku představující součin částky 3 000 Kč a každého i započatého běžného metru splaškové kanalizační přípojky dle geodetického zaměření skutečného stavu po realizaci projektu,
  • b) částku představující součet součinu částky 3 000 Kč a každého i započatého běžného metru splaškové kanalizační přípojky dle geodetického zaměření skutečného stavu po realizaci projektu, a částky 25 000 Kč v případě, že příjemce musí vybudovat tlakovou splaškovou kanalizační přípojku.

Specifika a omezení:

 • Dotace může být poskytnuta vždy pouze jedenkrát na jednu nemovitost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>