Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Otrokovice – 505/2021 – Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice na činnosti v oblasti kultury

folklore-996388__340
Share Button

Dotace se poskytují na činnost žadatele se sídlem na území města Otrokovice v oblasti kultury.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 02. 2022 do 22. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky se sídlem v Otrokovicích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytují na činnost žadatele se sídlem na území města Otrokovice v oblasti kultury. Dotace je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů neinvestičního charakteru roku 2022 souvisejících se zajištěním hlavní činností žadatele, a to konkrétně na:
 • a) Provozní náklady vynaložené na hlavní činnost
  • energie, vodné, stočné včetně zaplacených záloh (dotaci lze použít i na úhradu nákladů za rok 2021 vyúčtovaných v průběhu roku 2022),
  • pronájem nebytových prostor, podií a veřejných prostranství,
  • pronájem movitých věcí nezbytně nutných k zajištění kulturních akcí v Otrokovicích, případně v partnerských městech.
 • b) Cestovné/doprava/ubytování
  • Cestovní náklady zahrnuje náklady na cestovné a dopravu na vystoupení, soutěže, festivaly, workshopy a soustředění mimo území Otrokovic, konané v rámci hlavní činnosti. Zahrnuje také ubytování na vystoupení, soutěže, festivaly, workshopy a soustředění mimo území Otrokovic.
 • c) Ostatní náklady vynaložené na hlavní činnost
  • materiálně technické zabezpečení neinvestičního charakteru,
  • mzdy a honoráře lektorů, dirigentů, režisérů apod. ,
  • náklady na lektory, dirigenty a režiséry, uznané v souladu s platnými právními předpisy,
  • náklady na propagaci a prezentaci.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků pro tento program je 450 tis. Kč.
 • Dotace může být způsobilému žadateli poskytnuta ve výši 100 % jeho uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Žadatelem je pouze spolek, jehož činnost není komerční se zaměřením na dosahování zisku, jehož členy jsou pouze fyzické osoby, od kterých vybírá členské příspěvky podle stanov.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>