Přeskočit na obsah

Město Otrokovice — 507/2021 — Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice na činnost v oblasti sportu

Dotace se poskytují na činnost žadatele se sídlem na území města Otrokovice v oblasti sportu. Dotace je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů neinvestičního charakteru roku 2022 souvisejících se zajištěním hlavní činnosti žadatele.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 02. 2022 do 22. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky se sídlem v Otrokovicích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytují na činnost žadatele se sídlem na území města Otrokovice v oblasti sportu. Dotace je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů neinvestičního charakteru roku 2022 souvisejících se zajištěním hlavní činnosti žadatele, a to konkrétně na: 
  • nákup materiálu na údržbu a opravu vlastního nebo pronajatého majetku,
  • opravy a udržování vlastního nebo pronajatého majetku,
  • energie, vodné, stočné (dotaci lze použít i na úhradu těchto nákladů za rok 2021 vyúčtovaných v průběhu roku 2022),
  • pronájem sportovišť včetně jejich zázemí a sportovního vybavení,
  • náklady na dopravu a ubytování spojené s účastí na utkáních, soutěžích, soustředěních a akcích v oblasti tělovýchovy a sportu konaných mimo území města Otrokovice,
  • startovné a vklady do soutěží, pravidelné poplatky příslušnému sportovnímu svazu,
  • nákup a údržba sportovního materiálu a vybavení,
  •  nákup nebo pronájem pomůcek a zařízení pro sportovní činnost,
  • pitný režim, zdravotnické vybavení a materiál,
  • školení a semináře pořádané příslušným svazem pro trenéry,
  • zdravotní sportovní prohlídky sportovců,
  • náklady na licencované trenéry hrazené podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, ze mzdových prostředků včetně všech zákonných odvodů nebo formou externích dodavatelů (na základě živnostenského nebo podobného oprávnění),
  • zabezpečení pořadatelů, moderátorů, zdravotníků, rozhodčích, případně delegátů vyslaných příslušným svazem, a to při pravidelných a jednorázových akcích

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků pro tento program je 7 350 000 Kč.
 • Dotace může být způsobilému žadateli poskytnuta maximálně ve výši 80 % jeho celkových nákladů (výdajů) na hlavní činnost k 31.12. předchozího kalendářního roku.

Specifika a omezení:

 • O dotaci bude rozhodnuto v termínu do 30. 06. 2022.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru