Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Otrokovice – 508/2021 – Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Otrokovice v oblasti mládežnického soutěžního sportu

runner-888016__340
Share Button

Dotace na náklady spojené s organizováním či pořádáním akce mimořádného významu s mezinárodní účastí v oblasti sportu konané na území města Otrokovice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 07. 02. 2022 do 22. 02. 2022.

Příjemci podpory:

 • Spolky se sídlem v Otrokovicích.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace se poskytují žadatelům na náklady spojené s organizováním či pořádáním akce mimořádného významu s mezinárodní účastí v oblasti sportu konané na území města Otrokovice. Dotace je určena pouze na úhradu uznatelných nákladů dané akce, kterými jsou:
  • nájemné spojené s pořádáním akce (pronájem sportoviště včetně zázemí),
  • nájem sportovního a technického vybavení a zařízení,
  • materiál, který je během akce zcela či z velké části spotřebován, materiál přímo související s pořádáním akce,
  • doprava materiálu, sportovního a technického zařízení na akci,
  • zdravotní dozor a zajištění akce,
  • činnost, cestovné a ubytování rozhodčích a delegátů,
  • příprava, zabezpečení, pořadatelství, moderování, organizace akce,
  • propagace a reklama akce do maximální výše 10% celkových uznatelných nákladů akce,
  • nealko pitný režim,
  • poháry, medaile,
  • drobné věcné ceny pro soutěžící v limitu do 100 Kč / kus.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků pro tento program je 300 000 Kč.
 • Žadateli může být poskytnuta dotace na akci v rozmezí 5 až 50 tisíc Kč, maximálně však do výše celkových předpokládaných uznatelných nákladů.

Specifika a omezení:

 • Jakékoliv výdaje, které zcela zřetelně nesouvisejí s akcí, anebo nejsou výslovně uvedeny ve výčtu uznatelných nákladů, jsou neuznatelné.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>