Přeskočit na obsah

Město Pelhřimov — Dotace na sportovní činnost

Město Pelhřimov věnuje pozornost podpoře sportovního vyžití všech občanů, především však sportovnímu vyžití dětí a mládeže. Pro hodnotné využití jejich volného času poskytuje dotaci sportovním organizacím ke zkvalitnění jejich činností.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 03. 2023 do 31. 03. 2023.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem musí být právnická osoba.
 • Rozhodující činnost žadatele je orientována na aktivity v oblasti tělovýchovy a sportu.
 • Činnost žadatele je přínosem pro rozvoj sportovního vyžití občanů města Pelhřimova nebo jeho místních částí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotace jsou poskytovány jednotlivým způsobilým žadatelům na členy, jejichž členský příspěvek na kalendářní rok činí nejméně 500 Kč na jednoho člena žadatele ve věku do 20 let a nejméně 1 000 Kč na jednoho člena nad 20 let. 
 • Dotace jsou poskytovány jednotlivým způsobilým žadatelům v členění:
  • dotace na provozní náklady mládeže do 20 let,
  • dotace na činnost mládeže do 20 let,
  • dotace na provozní náklady dospělých,
  • dotace na činnost dospělých.
 • Provozní náklady zahrnují náklady v ČR na úhradu:
  • pronájmu sportovišť nezbytných pro provozování sportovní činnosti dle zaměření žadatele,
  • náklady na rozhodčí,
  • registrační poplatky soutěží,
  • náklady na startovné.
 • Společné provozní náklady (současné využití zařízení mládeží do 20 let a dospělými) rozdělovat při zaúčtování u kolektivních sportů poměrově dle zúčastněných sportujících, u individuálních sportů rozdělovat společné provozní náklady poměrově podle počtu zúčastněných sportujících.

Forma a výše podpory:

 • O výši dotace poskytnuté jednotlivým žadatelům rozhoduje Rada města Pelhřimova nebo Zastupitelstvo města Pelhřimova v souladu se zákonem o obcích.

Specifika a omezení:

 • Organizace, která žádá o dotaci, musí splňovat následující podmínky:
 • Má právní formu neziskové organizace (zejména spolku či obecně prospěšné společnosti) nebo obchodní korporace.
 • Má sídlo na území města Pelhřimova nebo jeho místní části.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru