Přeskočit na obsah

Město Přerov — Mimořádný dotační program na podporu sportu

Důvodem vyhlášení tohoto mimořádného dotačního programu je zájem statutárního města Přerova o podporu sportu v souvislosti s aktuální ekonomickou krizí (narůstající inflace, zvyšování cen energií, nákladů na pohonné hmoty, aj.) a snaha o zachování jejich další činnosti a provozu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 5. 2023 do 12. 5. 2023.

Příjemci podpory:

  • Právnické i fyzické osoby se sídlem (trvalým pobytem) nebo působností na území statutárního města Přerova, které nemají vůči statutárnímu městu Přerovu a právnickým osobám jím zřízeným nebo založeným žádné závazky po lhůtě splatnosti.

Typy podporovaných aktivit:

  • Mimořádný dotační program na podporu sportu v roce 2023 je zaměřen na finanční podporu:
    • sportovní činnosti, aktivit a reprezentace dětí a mládeže do 18 let,
    • provozu, rozvoje a obnovy sportovních zařízení, včetně jejich vybavení, neinvestičního charakteru.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu je 4 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Každý žadatel je oprávněn na sportovní činnost podat vždy výlučně jen 1 žádost. Bez ohledu na skutečnost, zda sdružuje oddíly či nikoli. Tělovýchovné jednoty a sportovní kluby žádají o dotaci za všechny sdružované sportovní oddíly dětí a mládeže společně.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru