Přeskočit na obsah

Město Přerov — Stipendijní program na podporu budoucích zubních lékařů na území města Přerova

Dotace na podporu studentů studujících obor zubní lékařství. Vznik tohoto programu vychází z myšlenky řešit současnou, i budoucí zhoršenou dostupnost primární zdravotní péče v oblasti zubního lékařství na území města Přerova.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 5. 2024 do 20. 9. 2024.

Příjemci podpory:

  • Žadatelem je student 4. nebo 5. ročníku pětiletého magisterského programu Zubní lékařství (studijní obor Zubní lékařství), dosud nezařazený do stipendijního programu.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotační program je vyhlašován v souladu s ust. § 10a odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to na podporu fyzických osob – studentů studia zubního lékařství, kteří po ukončení studia plánují vykonávat svou praxi v oboru zubní lékařství (zdravotnická odbornost 014) na území města.

Forma a výše podpory:

  • Pro tento program jsou navrhovány finanční prostředky v maximální výši 600 000 Kč pro jeden akademický rok a v maximální výši 1 200 000 Kč pro dva akademické roky

Specifika a omezení:

  • Doba trvání projektu v případě poskytnutí stipendia se jedná o akademické roky, a to od 4. ročníku studia na max. 2 akademické roky, resp. 24 měsíců.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru