Přeskočit na obsah

Město Příbram — Program pro poskytování dotací — Sociální oblast

Dotace na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, charitativních organizací, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory, handicapované občany nebo jiné subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují sociální služby nebo aktivity, a to na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 01. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Poskytovatel sociálních služeb — Právnická nebo fyzická osoba, která realizuje veřejně prospěšné činnosti a projekty.

Typy podporovaných aktivit:

 • Program je zaměřen na podporu činnosti poskytovatelů sociálních služeb, charitativních organizací, sdružení zdravotně postižených se sídlem v Příbrami, organizací sdružujících seniory, handicapované občany nebo jiné subjekty, které nejsou založeny za účelem podnikání a poskytují sociální služby nebo aktivity, a to na jednorázové či kontinuální periodické činnosti a služby, které jsou místního nebo regionálního významu a realizují se na území města Příbram.
 • 1) Na vzdělávací, přednáškové a výukové akce v sociální oblasti: 
  • úhrada vzdělávacích, přednáškových a výukových akcí, pronájmu prostor na pořádání akce, nákup odborné literatury související se vzdělávací, přednáškovou nebo výukovou akcí.
 • 2) Na činnost organizace: 
  • tedy konkrétně úhrada nájmu a služeb, úhrada pronájmu zasedací místnosti nebo sálu na jednorázovou i opakovanou, plánovanou akci organizace, úhrada provozních nákladů – vše v souladu s Pravidly.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu v oblasti sociální je 2 750 000 Kč.
 • Schválená výše dotace může činit až 100 % z celkových uznatelných výdajů vynaložených žadatelem na zajištění činností, které jsou v souladu s tímto Programem.

Specifika a omezení:

 • Žadatel je v rámci řízení o přidělení podpory pro příslušné období oprávněn předložit pouze jednu žádost do tohoto Programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru