Přeskočit na obsah

Město Tábor — Program na pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží v letech 2021–2025

Dotace na podpora činnosti jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti práce s mládeží na území města Tábora.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 11. do 30. 11. do 24.00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci může být právnická a fyzická osoba působící v oblasti práce s dětmi a mládeží na území města Tábora.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem je podpora činnosti jak stávajících, tak i nově se rozvíjejících činností v oblasti práce s mládeží na území města Tábora.
 • V rámci tohoto opatření jsou vhodnými následující aktivity: 
  • údržba majetku klubu, oddílu či spolku,
  • náklady na provoz mládežnické organizace (topení, voda, plyn, el. energie),
  • nákup pomůcek a materiálu na pravidelnou spolkovou činnost.

Forma a výše podpory:

 • Maximální výše poskytnuté dotace činí 100 000 Kč.
 • Minimální výše poskytnuté dotace činí 5 000 Kč.
 • V případě poskytnutí dotace ve výši nad 10 000 Kč má příjemce dotace povinnost spolupodílet se na úhradě uznatelných nákladů na realizaci činnosti, na které byla dotace poskytnuta, minimálně ve výši 10%.

Specifika a omezení:

 • Příjemci dotace musí aktivity realizovat na území města Tábora, i mimo území města v souvislosti s činností klubu.
 • Realizace činnosti bude zahájena nejdříve 1. 1. a bude ukončena nejpozději 31. 12. příslušného kalendářního roku.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru