Přeskočit na obsah

Město Toužim — Program na podporu kulturních aktivit

Dotační program na podporu kulturních aktivit pro město Toužim.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 11. 2023 do 30. 11. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby, fyzické osoby podnikající, právnické osoby a zapsané spolky se sídlem na území města Toužim.

Typy podporovaných aktivit:

 • Dotační program se zřizuje za účelem podpory kulturních aktivit pro město Toužim.
 • Dotace mohou být použity na úhradu neinvestičních výdajů souvisejících zejména se zajištěním:
  • a) podpory aktivit v oblasti kultury,
  • b) kulturních akcí,
  • c) projektů kulturního charakteru,
  • d) produkcí akcí uskutečněných formou on-line přenosu (streaming, webcasting).

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných pro dotační program činí 300 000 Kč pro rok 2024.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 50 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může podat maximálně 1 žádost v rámci dotačního programu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru