Přeskočit na obsah

Město Turnov — Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova

Dotace se poskytuje k financování provozních nákladů (včetně osobních nákladů) souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 02. 2024 do 28. 02. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) na druh sociální služby, na kterou žádá o dotaci, anebo poskytovatel, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách na druh sociální služby, na který žádá o dotaci.

Typy podporovaných aktivit:

  • Fond na podporu sociální oblasti je účelový fond, který město Turnov zřizuje k zajištění finanční podpory v sociální oblasti na území města Turnova a pro občany města Turnova.
  • Finanční prostředky jsou poskytovány na základě Pravidel pro poskytování finančních prostředků na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova, schválených Zastupitelstvem města Turnov.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro tuto výzvu: 2 800 000 Kč.
  • Minimální výše dotace: 5 000 Kč.
  • Maximální výše dotace: stanovena dle hodnotících kritérií.

Specifika a omezení:

  • Termín realizace aktivit: 01. 01. 2024 – 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru