Přeskočit na obsah

Město Turnov — Výzva k předkládání žádostí o finanční prostředky na podporu sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova

Dotace na podporu sociálních služeb, které jsou poskytovány na území města Turnova v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje a s Komunitním plánem sociálních služeb regionu Turnovsko.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 02. 2022 — 27. 02. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

  • Oprávněným žadatelem o dotaci je poskytovatel sociálních služeb, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) na druh sociální služby, na kterou žádá o dotaci, anebo poskytovatel, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona o sociálních službách na druh sociální služby, na který žádá o dotaci.

Typy podporovaných aktivit:

  • Účelová neinvestiční dotace na sociální služby z Fondu na podporu sociální oblasti města Turnova.

Forma a výše podpory:

  • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu města pro tuto výzvu: 480 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu sociální službu je 5 000 Kč, maximální výše není stanovena, dotace bude stanovena dle hodnotících kritérií a dle celkového objemu finančních prostředků.

Specifika a omezení:

  • Termín realizace aktivit: 01. 01. 2021 – 31. 12. 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru