Přeskočit na obsah

Město Uherské Hradiště – Podpora rozvoje bydlení města Uherské Hradiště

Účelem programu je poskytnutí dotovaného úvěru na opravu, rekonstrukci a modernizaci.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 03. 2023 do 15. 05. 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba nebo fyzická osoba podnikající, právnická osoba a církev nebo náboženská společnost  registrovaná podle zákona č. 2/2003 Sb., o církvích a náboženských společnostech ve znění pozdějších předpisů, která je vlastníkem či spoluvlastníkem Předmětu úvěru.
 • Fyzická nebo právnická osoba, která nemá vlastnické právo k Předmětu úvěru — společenství vlastníků jednotek a členové bytového družstva.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem programu je poskytnutí dotovaného úvěru na opravu, rekonstrukci a modernizaci: 
  • a) nemovitostí určených zcela nebo v převážném objemu k bydlení (tj. byty, rodinné domy, obytné domy o více bytových jednotkách apod.),
  • b) vnějších přípojek týkajících se bydlení dle písm. a), (např. rozvody energií),
  • c) zahrad (např. oplocení, pochůzné a pojezdové plochy, sadové úpravy, technické zahradní stavby jako jsou sklady techniky a nářadí, krby, bazény, atd.),
  • d) rekreačních objektů (např. chaty, chalupy, vinné sklepy apod.) nesloužících k podnikání.

Forma a výše podpory:

 • Výše částky určená na program v 2. pololetí 2023 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 6 266 700 Kč.
 • Maximální výše úvěru nesmí přesáhnout 80 % hodnoty celkových nákladů Předmětu úvěru, celkově však nesmí přesáhnout hodnotu 800 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Územní lokalizace programu: Předmět úvěru se nachází v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice nebo Vésky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru