Přeskočit na obsah

Město Uherské Hradiště — Podpora rozvoje sportu

Dotace na podporu organizací sportovních akcí (turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 13. 10. 2022 do 29. 11. 2022.

Příjemci podpory:

 • Právnické osoby se sídlem na území i mimo území města Uherské Hradiště, které vyvíjejí činnost na území města Uherské Hradiště, reprezentují město Uherské Hradiště a jejich činnost má v oblasti sportu pro město Uherské Hradiště přínos a nevyužívají pro výkon své sportovní činnosti nemovitý majetek města Uherské Hradiště s právem tento majetek pronajímat a technicky zhodnocovat na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem dotačního programu je podpora subjektů vyvíjejících aktivity v oblasti rozvoje sportu, a to především: 
  • a) na organizaci sportovních akcí — turnajů, závodů, přeborů, mistrovství aj., (prioritně tradičních, propagujících město), na území města Uherské Hradiště – žadatel musí být hlavním realizátorem,
  • b) na sportovní činnost — zajištění mistrovských, zejména mládežnických soutěžních utkání nebo závodů, na úhradu nákladů za nájmy a využití sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště, na mzdy trenérů a cvičitelů mládeže,
  • c) na provoz sportovních zařízení na území města Uherské Hradiště, zejména na opravy, údržbu, revize, příp. energie.

Forma a výše podpory:

 • Výše celkové částky určené na dotační program v 1. pololetí 2023 je stanovena v rámci rozpočtu města Uherské Hradiště částkou 1 934 500 Kč, z toho na účely uvedené v bodu:
  • a) na organizaci sportovních akcí 100 000 Kč
  • b) na sportovní činnost 1 484 500 Kč
  • c) na provoz sportovních zařízení 350 000 Kč.
 • Dotace může dosáhnout výše 100 % celkových nákladů hrazených z dotace na projekt.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku, tj. nejpozději do 31. prosince 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru