Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Město Žamberk – Dotační program 2022 – Podpora kultury

folklore-996388__340
Share Button

Dotace na podporu festivalů, sochařských a malířských sympozií, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové projekty, podpora filmových klubů, udržování a rozvoj místních kulturních tradic,   kulturně vzdělávací akce.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 2. do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

 • Neziskové subjekty (obecně prospěšné společnosti, spolky, kluby aj.), fyzické osoby,  právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podpora festivalů, sochařských a malířských sympozií, folklorní, divadelní, taneční, hudební, filmové projekty, podpora filmových klubů, udržování a rozvoj místních kulturních tradic,   kulturně vzdělávací akce.
  • Realizace hodnotných kulturních projektů regionálního i národního významu,
  • udržovat a rozvíjet místní kulturní tradice,
  • představovat umění a zpřístupňovat je občanům a návštěvníkům města Žamberka.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Žamberk na podporu stanoveného účelu 80 000  Kč.
 • Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do max. výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem Žamberk.
 • Akce ucházející se o podporu se musí konat v Žamberku nebo na jiném místě majícím vazbu na Žamberk.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>