Přeskočit na obsah

Město Žamberk — Dotační program 2022 — Podpora prevence kriminality

Dotace na podporu projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci, projekty zaměřené na rizikové skupiny mládeže, podpora primární protidrogové prevence.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 2. do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

  • Spolek (i pobočný), ústav, kluby, svazy, obecně prospěšná společnost, fyzická osoba, právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora projektů prevence kriminality zaměřených na sociální, situační prevenci, projekty zaměřené na rizikové skupiny mládeže, podpora primární protidrogové prevence.
  • Podchycení sociálních příčin trestné činnosti, snižování příležitostí k páchání trestných činů, podchycení konkrétních problémů zločinnosti, práce s rizikovou mládeží.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Žamberk na podporu stanoveného účelu 60 000 Kč.
  • Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu, max. do výše 49 000 Kč.

Specifika a omezení:

  • Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem Žamberk.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru