Přeskočit na obsah

Město Žamberk — Dotační program 2022 — Podpora sociálních služeb a zdravotnictví

Dotace na podporu poskytování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb, podpora aktivit navazujících na sociální služby, podpora prorodinných aktivit, podpora činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 2. do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

  • Spolek (i pobočný), ústav, kluby, svazy, obecně prospěšná společnost, fyzická osoba, právnická osoba.

Typy podporovaných aktivit:

  • Financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnosti u jednotlivých druhů sociálních služeb, podpora aktivit navazujících na sociální služby, podpora prorodinných aktivit, podpora činnosti organizací a spolků sdružujících seniory a osoby se zdravotním postižením.
  • Cílem poskytování finanční podpory je spolufinancování, sociálních, doprovodných a souvisejících služeb, volnočasových aktivit, které se poskytují na území Žamberka nebo pro obyvatele Žamberka.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Žamberk na podporu stanoveného účelu 1 100 000Kč.
  • Dotace je poskytována do max. výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem Žamberk.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru