Přeskočit na obsah

Město Žamberk — Dotační program 2022 — Podpora sportu a tělovýchovy

Dotace na podporu sportovních organizací, které pracují s dětmi a mládeží. Podpora je určena na činnost sportovních klubů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací, zejména na materiálně technické vybavení, účast na soutěžích a soustředěních, dopravu na utkání nebo závody, pronájem sportovních ploch.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 2. do 28. 2. 2022.

Příjemci podpory:

  • Právnické osoby (zejména sportovní kluby, tělocvičné jednoty, svazy a ostatní tělovýchovné organizace).

Typy podporovaných aktivit:

  • Podpora je určena na činnost sportovních klubů, tělocvičných jednot, svazů a ostatních tělovýchovných organizací („sportovní organizace“), zejména na materiálně technické vybavení, účast na soutěžích a soustředěních, dopravu na utkání nebo závody, pronájem sportovních ploch.

Forma a výše podpory:

  • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Žamberk na podporu stanoveného účelu 700 000 Kč.
  • Dotace je poskytována formou neinvestiční dotace do max. výše 70 % celkových uznatelných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Program není určen pro obce a svazky obcí a pro příspěvkové organizace zřízené městem Žamberk.
  • Žadatel může podat pouze jednu žádost do dotačního podprogramu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru