Přeskočit na obsah

Městská část Praha 7 Dotace na podporu sportovní činnosti

Městská část Praha 7 vyhlásila dotační titul na podporu činnosti nestátních neziskových organizací, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých nestátních neziskových organizacích. Cílem programu je podpořit sportovní činnost na území MČ Prahy 7. Žádosti je možné podávat do 22. 5. 2015.

Příjem žádostí:

  • Od 24. 4. 2015 do 22. 5. 2015 do 11:30 hodin.

Příjemci podpory:

  • Nestátní neziskové organizace působící na území MČ Praha 7, která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže.

Typy podporovaných projektů:

  • Sportovní činnost realizovaná v roce 2015 (provozní náklady, náklady spojené s pořádáním sportovních akcí a soutěží, nákup sportovního vybavení a pomůcek aj.).

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše příspěvku není stanovena.
  •  50 % příspěvku je určeno na podporu činnosti členské základny a 50 % na úhradu provozních nákladů.

Specifika a omezení:

  • Dotace je poskytována výhradně na sportovní činnost, není určena na výplatu mezd, pořízení pozemků a staveb, pohoštění, občerstvení, dary aj.
  • Členská základna musí zahrnovat děti a mládež do 18 let s trvalým bydlištěm v Praze 7, minimálně 20 členů z řad dětí a mládeže.

Doplňující informace:

  • Žádost se vyplňuje na předepsaném formuláři. Zasílá se elektronicky a v písemné podobě se odevzdává na podatelně úřadu MČ Praha 7.

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7703”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru