Přeskočit na obsah

Městská část Praha 7 — Dotace na podporu sportovní činnosti

Dotace je určena na podporu činnosti nestátní neziskové organizace vykonávající veřejně prospěšnou činnost na území MČ Praha 7, která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivé nestátní neziskové organizaci.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotace se podávají v termínu od 6. 5. do 10. 5. 2024. 

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace působící na území MČ Praha 7, která zajišťuje dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže.

Typy podporovaných projektů:

 • Finanční podpora je poskytována na podporu činnosti realizované nestátními neziskovými organizacemi vykonávajícími veřejně prospěšné činnosti na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých sportovních organizacích v roce 2024.

Forma a výše podpory:

 • Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu MČ Praha 7 na program Podpora sportovní činnosti pro rok 2024 činí celkem3 750 000 Kč.
 • Maximální výše dotace v jednotlivém případě může činit 600 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotace jsou poskytovány výhradně na neinvestiční výdaje související s činností.
 • Dotace na podporu sportovní činnosti může být přidělena výhradně žadateli, který splní následující podmínky a kritéria: 
  • je nestátní neziskovou organizací vykonávající veřejně prospěšnou činnost na území MČ Praha 7,
  • dlouhodobě zajišťuje organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v předmětné nestátní neziskové organizaci,
  • jeho členská základna zahrnuje děti a mládež do 18 let s trvalým bydlištěm v Praze 7,
  • jeho členská základna zahrnuje minimálně 10 členů z řad dětí a mládeže do 18 let.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru