Přeskočit na obsah

Městys Doudleby nad Orlicí — Vyhlášení dotačních programů na rok 2022

Cílem programu je podpora v oblasti tělovýchovy, sportu a sportovních aktivit dětí, mládeže a občanů městyse Doudleby nad Orlicí. Účelem programu je poskytnutí dotace na činnost organizace, to je mimo jiné i zajištění konání a financování mistrovských soutěží, na trenérskou činnost, školení, cestovné, financování údržby areálů správcem a jejich vybavení, nákup pomůcek a vybavení ke sportovní činnosti. Další významnou oblastí je i podpora činnosti tělesně postižených a nutná sociální péče některých občanů, kteří využívají služeb speciálních organizací v našem regionu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 02. 01. 2022 do 31. 3. 2022.

Příjemci podpory:

 • PODPORA SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT
  • Sportovní organizace působící v městysi Doudleby nad Orlicí i mimo něj, ve kterých jsou aktivně zapojeni občané a mládež Doudleb nad Orlicí.

  • Žádosti mohou podávat i jednotlivci, kteří významnou měrou reprezentují městys.
 • PODPORA ZÁJMOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
  • Žádosti, mohou podávat organizace působící v městysi Doudleby nad Orlicí i mimo něj, ve kterých jsou aktivně zapojeni občané a mládež Doudleb nad Orlicí.
 • PODPORA V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE
  • Žádosti, mohou podávat organizace působící v městysi Doudleby nad Orlicí i mimo něj, kteří poskytují svou činností službu občanům Doudleb nad Orlicí.

Typy podporovaných aktivit:

 • PODPORA SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT
  • Dotace na činnost organizace, to je mimo jiné i zajištění konání a financování mistrovských soutěží, na trenérskou činnost, školení, cestovné, financování údržby areálů správcem a jejich vybavení, nákup pomůcek a vybavení ke sportovní činnosti.
 • PODPORA ZÁJMOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
  • Dotace na činnost organizace a práce s dětmi, mimo jiné i úhrada nákladů za energie, cestovné, financování údržby areálů, jejich vybavení, nákup pomůcek a vybavení k činnosti.
 • PODPORA V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE
  • Podpora klubové činnosti organizace tělesně postižených a příspěvek na jejich setkávání. Dále se jedná i podporu organizací, kteří ve svých zařízeních pod vedením odborných pracovníků starají o postižené osoby.

Forma a výše podpory:

 • PODPORA SPORTU A SPORTOVNÍCH AKTIVIT
 • Na základě projednání radou a zastupitelstvem městyse se stanovuje maximální částka 420 000 Kč.
 • PODPORA ZÁJMOVÝCH A SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
 • Na základě projednání radou a zastupitelstvem městyse se stanovuje maximální částka 50 000 Kč.
 • PODPORA V OBLASTI SOCIÁLNÍ PÉČE
 • V rámci schváleného rozpočtu na rok 2022 je pro tento dotační titul vyčleněna k rozdělení částka 50 000 Kč.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru