Přeskočit na obsah

MF — Výzva č. 2/2022- Dotace z podprogramu 298D2460 – Výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ze SR

Podpora státu je zaměřena na úhradu části výdajů krajů na výkupy zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 28. 10. 2022.

Příjemci podpory:

  • Kraj.

Typy podporovaných aktivit:

  • Finanční podpora krajům při výkupech zastavěných pozemků pod silnicemi II. a III. třídy, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.

Forma a výše podpory:

  • Výše dotace je dána výměrou silničního pozemku, příp. silničního pomocného pozemku a násobkem ceny za 1 m² , a to 100 Kč za výkupy pod silnicemi II. třídy a 60 Kč za výkupy pod silnicemi III. třídy.

Specifika a omezení:

  • V rámci žádosti lze uplatnit náklady vynaložené za celý rok 2021.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru