Přeskočit na obsah

MK ČR — Dodatečné výběrové dotační řízení v oblasti kinematografie a médií pro rok 2021 pro projekty, které nebyly podpořeny v roce 2021 odborem médií a audiovize na základě memoranda se Státním fondem kinematografie

Výzva je určená na podporu projektů, jejichž realizace musela být odložena nebo se jiným způsobem komplikuje v důsledku výjimečné situace vyvolané šířením nemoci COVID-19.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 10. září 2021 do 15.00 hodin.

Příjemci podpory:

  • Zapsané spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti, církevní právnické osoby, nadace a nadační fondy, poskytující služby v oblasti kultury a dále právnické a fyzické osoby poskytující služby v oblasti kultury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Vyhlášení této výzvy je určené projektům, které jsou předmětem Rámcového memoranda o vzájemné spolupráci a koordinaci při udělování podpory v oblasti audiovize a médií, s cílem umožnit jejich existenci a pokračování.

  • Dotace jsou poskytovány v okruhu Filmové festivaly, přehlídky a semináře.

Forma a výše podpory:

  • Dotace se poskytují pouze na neinvestiční náklady související s realizací projektu.
  • Dotace jsou poskytovány maximálně do výše 70 % rozpočtových kalkulovaných nákladů projektu.

Specifika a omezení:

  • Projekt musí být uskutečněn v kalendářním roce, ve kterém je dotace poskytnuta.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru