Přeskočit na obsah

MK ČR — Dotační program „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního tance, pohybového a nonverbálního umění

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové dotační řízení programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního tance, pohybového a nonverbálního umění na rok 2024.

Příjem žádostí:

 • Žádosti je možné předkládat do 16. října 2023.

Příjemci podpory:

 • Fyzické osoby (se živnostenským oprávněním odpovídajícím předloženému projektu) a právnické osoby, které provozují kulturní a uměleckou činnost a poskytují kulturní služby veřejnosti (pořádají kulturní produkce, provozují kulturní zařízení apod.)
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území České republiky.
 • Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných projektů:

 • Dotace MK jsou určeny na podporu veřejně prospěšných neziskových projektů profesionálního umění:
  • Tance.
  • Pohybového divadla.
  • Nonverbálního divadla — pantomimy.
  • Interdisciplinárního charakteru s významným podílem taneční/pohybové složky.
 • Tematické okruhy:
  • 1. Festival, přehlídka.
  • 2. Nový inscenační projekt.
  • 3. Provozování inscenačního projektu.
  • 4. Celoroční inscenační činnost tvůrčího subjektu. 
   • 4.a Soubory s celkovými náklady nad 3 mil Kč.
   • 4.b Soubory s celkovými náklady pod 3 mil Kč.
  • 5. Celoroční produkční činnost. 
   • 5.a produkční jednotky, provozující jevištní/pracovní prostor.
   • 5.b produkční jednotky bez jevištního/pracovního prostoru.
  • 6. Tvůrčí dílna, odborný kurs, konference, seminář.
  • 7. Odborná periodická publikace.
  • 8. Odborná neperiodická publikace.
  • 9. Jiný projekt.

Forma a výše podpory:

 • Dotace jsou poskytovány nejvýše do 70 % nákladů předloženého projektu. Dojde-li k úspoře finančních prostředků, má se za to, že došlo k úspoře prostředků státního rozpočtu.
 • V případě dotací na vydávání tištěných nebo elektronických periodik lze na základě odůvodněného požadavku vydavatele a doporučení příslušné komise poskytnout dotaci až do výše 85 % celkových nákladů.
 • Příjemce dotace může během roku 2024 požádat o navýšení dotace, a to nejpozději do 15. října 2024.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován a profinancován do 31. 12. 2024.
 • Projekt musí být žadatelem realizován na území ČR.

Doplňkové informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru