Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

MK ČR – Dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatura vydávání neperiodických publikací pro rok 2022

retail-3205035__340
Share Button

Dotace na vydávání české literatury a literatur národnostních menšin v tištěné podobě.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 15. listopadu 2021.

Příjemci podpory:

 • Dotační řízení je určeno pro fyzické a právnické osoby (s výjimkou státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury) na podporu projektů, realizovaných v České republice.
 • O dotaci mohou žádat právnické a fyzické osoby (se živnostenským oprávněním), které provozují kulturní a uměleckou činnost a které splňují všechny zákonem a výběrovým řízením stanovené podmínky.
 • O dotaci může požádat i autor vydávající vlastní dílo vlastním nákladem; tento autor nemusí mít živnostenské oprávnění (zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění).
 • Žadatel, který je právnickou osobou, musí mít sídlo na území ČR. Žadatel, který je fyzickou osobou, musí být občanem ČR nebo cizincem s trvalým pobytem v ČR.

Typy podporovaných aktivit:

 • Tematické okruhy pro jednoleté a víceleté projekty:
  • 1. Podpora literatury (beletrie a esejistiky) psané česky a v jazycích národnostních menšin.
  • 2. Podpora vydávání uměleckých debutů české literatury.
  • 3. Podpora vydávání české literární vědy, náročných kritických edicí a sebraných spisů (sebrané spisy, korespondence, paměti apod.).
  • 4. Podpora vydávání překladů umělecky hodnotných literárních děl ze světové literatury .
  • 5. Podpora vydávání překladů z oboru literární vědy a obory příbuzné, náročných kritických edicí a sebraných spisů (sebrané spisy, korespondence, paměti apod.).
  • 6. Podpora vydávání uměleckých děl české ilustrované literatury pro děti a mládež, komiksu, autorských knih apod., včetně debutů.
  • 7. Podpora vydávání překladů uměleckých děl ilustrované literatury pro děti a mládež, komiksu, autorských knih apod.                                                                                                                        

Forma a výše podpory:

 • O konečné výši dotace rozhoduje ministr kultury na základě doporučení odborné komise.

Specifika a omezení:

 • Nelze žádat opakovaně o dotaci na titul, který byl neúspěšný v některém z dřívějších výběrových dotačních řízení.
 • Žadatel může předložit v každém tematickém okruhu maximálně 3 projekty, a to formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>