Přeskočit na obsah

MK ČR — NPO — Iniciativa Design Credits, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Cílem této Výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací, začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a zohlednění jejich funkce motoru inovací a růstu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 3. 1. 2023 do 31. 7. 2023.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky, dle Doporučení Komise 2003/361/ES zveřejněném v Úředním věstníku EU L 124 dne 20. 5. 2003 se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy, tj. od 15. 9. 2022.

Typy podporovaných aktivit:

 • Inovace designu produktového portfolia níže uvedených oblastí, které povedou k zefektivnění vzhledu a/nebo funkčnosti produktu žadatele. Půjde o společný tvůrčí proces žadatele a poskytovatele designérských služeb, jenž je založený na součinnosti obou stran, tzn. žadatel je v průběhu tvůrčího procesu rovněž aktivní. Cílem tohoto procesu je zahájení sériové výroby nového nebo inovovaného výrobku.
  • Podporované oblasti:
   • Produktový design určený pro sériovou výrobu.
   • Průmyslový design.

Forma a výše podpory:

 • Jeden design credit může pokrýt max. 85 % z celkové výše odměny designéra za vytvořené autorské dílo, min. výše podpory může být 50 000 Kč bez DPH, max. výše podpory 200 000 Kč bez DPH, tzn. že alespoň 15 % z celkové ceny projektu bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena projektu vyšší než 235 294 Kč), min. celková hodnota projektu mezi žadatelem a poskytovatelem služeb tedy musí být ve výši alespoň 58 824 Kč bez DPH, max. výše projektu není stanovena.
 • Pro výzvu je alokováno celkem 10 mil. Kč z prostředků stanovených pro iniciativu Design Credits dle schváleného Národního plánu obnovy.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty v této výzvě musejí být realizovány během roku 2023 a ukončeny nejpozději k 30. 9. 2023.
 • Území dopadu: Česká republika včetně hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru