Přeskočit na obsah

MK ČR — NPO — Iniciativa Design Credits, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru

Cílem této Výzvy je podpořit vzájemnou spolupráci kreativních profesionálů z Adresáře designérů CzechTrade a podnikatelského sektoru v oblasti design inovací, začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a zohlednění jejich funkce motoru inovací a růstu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 2. 2024 12:00 hod do 31. 7. 2024, 15:00 hod. nebo dříve po vyčerpání finanční alokace.

Příjemci podpory:

  • Malé a střední podniky, dle Doporučení Komise 2003/361/ES zveřejněném v Úředním věstníku EU L 124 dne 20. 5. 2003 se sídlem nebo provozovnou na území České republiky a s prokazatelnou historií min. 3 měsíce před vyhlášením výzvy, tj. od 1. 11. 2023.

Typy podporovaných aktivit:

  • Inovace průmyslového designu produktového portfolia žadatele nebo design nového produktu, určeného pro sériovou výrobu, která povede ke zvýšení estetických, funkčních nebo ekologických vlastností výrobku. Půjde o společný tvůrčí proces žadatele a poskytovatele designérských služeb, jenž je založený na součinnosti obou stran, tzn. žadatel je v průběhu procesu rovněž aktivní.  Výsledkem tohoto procesu je navržení průmyslového designu produktu, určeného pro sériovou výrobu.

Forma a výše podpory:

  • Jeden design credit může pokrýt max. 85 % z celkové výše odměny designéra za vytvořené autorské dílo, min. výše podpory může být 50 000 Kč bez DPH, max. výše podpory 150 000 Kčbez DPH, tzn. že alespoň 15 % z celkové ceny projektu bude muset pokrýt žadatel z vlastních zdrojů (případně i více, pokud bude cena projektu vyšší než 176 470 Kč), min. celková hodnota projektu mezi žadatelem a poskytovatelem služeb tedy musí být ve výši alespoň 58 824 Kč bez DPH, max. výše projektu není stanovena.
  • Pro výzvu je alokováno celkem 15 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Žadatel může podat pouze jednu žádost v rámci výzvy. 
  • Území dopadu: Česká republika včetně hl. města Prahy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru