Přeskočit na obsah

MK ČR — NPO – Kreativní vouchery — Výzva 0463 — 2024 Tvorba hraných, dokumentárních a animovaných audiovizuálních děl

Cílem výzvy je pomoci malým a středním podnikům, které v oblasti profesionální audiovizuální tvorby vytvářejí nové odvětví s inovativním a kreativním potenciálem, prostřednictvím propojení s nově vznikajícími kreativními sektory s adaptací na změny vyvolané krizí způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady, a nutností tzv. dvojí tranzice.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 4. 2024 do 31. 07. 2024 do 15 hod., nebo dříve po vyčerpání finanční alokace

Příjemci podpory:

  • Malý a střední podnik.

Typy podporovaných aktivit:

Cílem výzvy je pomoci malým a středním podnikům, které v oblasti profesionální audiovizuální tvorby vytvářejí nové odvětví s inovativním a kreativním potenciálem, prostřednictvím propojení s nově vznikajícími kreativními sektory s adaptací na změny vyvolané krizí způsobenou pandemií COVID-19 a na její ekonomické dopady, a nutností tzv. dvojí tranzice.
Druhotně se jedná o začlenění kulturních a kreativních odvětví do inovačního ekosystému ČR a jejich zohlednění jako motoru inovací a růstu. Výhodou je dále multiplikační efekt kreativních voucherů (pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru), který zvyšuje jejich dopad na ekonomiku. Externí služby kreativních profesionálů mohou malým a středním podnikům pomoci inovovat jejich postprodukční služby, rychle reagovat na požadavky trhu a tím podpořit jejich konkurenceschopnost. Investice se uskuteční prostřednictvím systému poukázek na podporu audiovizuálních profesí se zaměřením na vývoj a výrobu hraných, dokumentárních a animovaných děl, v malých a středních podnicích, jako jsou režiséři, scénáristé, dramaturgové, kreativní producenti, castingový režiséři, kostýmní výtvarníci apod.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory může být 50 000 Kč.
  • Maximální výše podpory v rámci jednoho voucheru je 150 000 Kč.
  • Pro výzvu je alokováno celkem 200 000 000 Kč z prostředků stanovených pro iniciativu Kreativní vouchery dle schváleného NPO.

Specifika a omezení:

  • Termín podání monitorovací zprávy a žádosti o platbu: do 30. 6. 2025 do 15 hod.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru