Přeskočit na obsah

MK ČR — NPO — Výzva č. 0342/2024 — Digitalizace kulturních statků a národních kulturních památek II.

Dotace na podporu digitalizace a zveřejnění kulturního dědictví České republiky prostřednictvím inovativních technologií maximálně šetrných k životnímu prostředí. Účel dotace je směřován na pořízení hardwaru, dalšího přístrojového vybavení sloužícího k digitalizaci, softwaru a dodavatelských služeb pro tvorbu digitalizovaného obsahu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat: bude upřesněno 7. 9. 2023 do 31. 10. 2023.

Příjemci podpory:

 • Vlastníci a správci sbírek zapsaných v CES, kteří zajišťují činnosti uvedené v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
 • B. Národní památkový ústav a ostatní vlastníci nebo správci národních kulturních památek.
 • C. Specializovaná pracoviště zřízená při Diecézních konzervátorských centrech Římskokatolické církve a pracoviště zaměřená na ochranu kulturního dědictví při římskokatolických řádech a kongregacích.

Typy podporovaných aktivit:

 • A. Digitální dokumentace kulturních statků (tj. movitých a nemovitých národních kulturních památek , sbírkových předmětů, předmětů kulturní hodnoty a archeologických nálezů), dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů formou fotodokumentace a skenování.
 • B. Digitalizace dvojrozměrných kulturních statků formou fotodokumentace a skenování.
 • C. Digitalizace trojrozměrných kulturních statků.
 • D. Digitální dokumentace movitých a nemovitých národních kulturních památek formou fotodokumentace a skenování.
 • E. Digitalizace dvojrozměrných movitých národních kulturních památek.
 • F. Digitalizace trojrozměrných movitých a nemovitých národních kulturních památek.
 • G. Digitalizace kinematografických, zvukových a audiovizuálních záznamů.
 • H. Digitalizace analogové sbírkové dokumentace, dokumentačních fondů a archivů oprávněných žadatelů včetně retrokonverze.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše požadované dotace musí činit 80 000 Kč, požadovaná dotace nesmí přesáhnout hodnotu 5 000 000 Kč.
 • Finanční prostředky investiční a neinvestiční povahy mohou být poskytnuty až do 100 % celkových nákladů projektu.

Specifika a omezení:

 • Počet žádostí jednoho žadatele na různé projekty není omezen. Žadatel může v rámci jednoho projektu požadovat investiční i neinvestiční položky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru