Přeskočit na obsah

MK ČR — NPO — Výzva č. 0412/2024 – Podpora projektů kreativního učení

Dotace na realizaci projektů kreativního učení, které budou zacíleny na rozvoj samostatné tvůrčí činnosti, invence a kreativního myšlení dětí a dospívajících ve formálním i neformálním vzdělávání, na propojování obou typů vzdělávání, podporu spolupráce kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění a na podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 5. 6. 2024, 12:00 do 8. 7. 2024, 15:00.

Příjemci podpory:

 • Žadatelem o dotaci mohou být právnické osoby sídlící na území ČR, které poskytují veřejné kulturní služby nebo obdobné služby, kromě příspěvkových organizací MK. Okruh č. 1 je určen pouze nezřizovaným organizacím, které čerpaly alespoň jednu dotaci ve výzvě NPO 213 či NPO 313 (Podpora projektů kreativního učení I. a II.).

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem výzvy je rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu.
 • Tematické okruhy:
  • 1. Projekty kreativního učení realizované ve vzdělávacích institucích (ve školách) Indikátor: počet zapojených lektorů a lektorek kreativního učení a pracovníků a pracovnic KKS. Cílem tematického okruhu je podpora udržitelnosti projektů, na jejichž realizaci v minulých obdobích byla poskytnuta dotace v některé z výzev NPO pro oblast kreativního učení.
  • 2. Projekty podporující koordinaci činnosti v oblasti kreativního učení . Indikátor: počet zapojených lektorů a lektorek kreativního učení a pracovníků a pracovnic KKS (včetně koordinátorů kreativního učení).

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do 100 % uznatelných nákladů projektu.
 • Pro výzvu je alokováno celkem 13 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Žadatel může ve výzvě předložit maximálně 3 projekty, každý formou samostatné žádosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru